İnsan Kaynakları Politikası

Başarının temelini oluşturan en önemli unsurun insan olduğunun bilincindeyiz ve başarımızı “doğru işe doğru insan” politikamıza borçluyuz. İnsan Kaynakları hedefimiz nitelikli iş gücü tarafından aranan ve tercih edilen bir firma olmak, bu nedenle çalışan memnuniyetinin artması en önem verdiğimiz unsurlardandır. Çalışan memnuniyetinin temeli her pozisyona pozisyonun niteliklerine uygun çalışanları yerleştirmekten geçiyor, bu nedenle çalışanlarımızı pozisyonun gerektirdiği eğitimleri almış, yeterli tecrübeye sahip adaylardan seçmeye özen gösteriyoruz.

 

Diğer yandan çalışanlarımızın kendilerini sürekli geliştirmeleri, potansiyellerini ortaya çıkartmaları ve planladıkları kariyer hedeflerine ulaşmaları için uygun zemini hazırlamak diğer önemli görevimizdir. Çalışanlarımızın her zaman katılımcı ve yaratıcı olmalarını sağlamak, performans ölçümlemelerini yaparak eksik noktaları gidermek ve başarıları ödüllendirmek temel insan kaynakları politikamızdır.

 

TECHPOINT SERVİS VE DESTEK HİZMETLERİ A.Ş..’nin İnsan Kaynakları  Politikasının dayandığı başlıca temel ilkeler;

 

a. Yetenekli elemanların işe alınmasını, ehliyet ve kabiliyetine göre ve işin gereğine uygun olarak yetiştirilmesini sağlamak,

b. Bütün personelin kişiliğine saygı duymak ve maddi, manevi haklarının korunmasını gözetmek,

c. Başarılı personeli teşvik etmek, mükâfatlandırmak, bilgi ve görgülerini arttırma imkânları sağlamaya çalışmak.

d. Personele, çalışma şevk ve hevesini geliştirici bir iş ortamı sağlanmasına ve iyi beşeri ilişkiler kurulmasına gayret etmek,

e. İşin gerektirdiği özel bilgi ve beceriyi zorunlu kılan görevlerde istihdam edeceği personeli yetiştirmek amacıyla hizmet öncesi ve sonrası eğitim faaliyetleri planlamak,

f. Personeli, kendisini ilgilendiren konularda zamanında haberdar etmek, görüş ve fikirlerini kolaylıkla bildirmelerini sağlamak amacıyla haberleşme usul ve kaynaklarını geliştirmek,

g. Personeline, yapılan işin niteliğine uygun rahat ve güvenli iş şartları sağlamaktır.