Kullanım Koşulları

Bu siteye girerek ve/veya bu sitedeki herhangi bir mal ve/veya hizmete erişiminize veya sayılanlara ilişkin kullanımınıza devam etmeniz durumunda, bu sitenin “Kullanım Koşulları”nı kabul etmiş sayılırsınız. Techpoint Servis ve Destek Hizmetleri A.Ş.’nin (Bundan böyle TECHPOİNT olarak anılacaktır) herhangi bir zamanda bu siteyi ve/veya içeriğini önceden bildirme yükümlülüğü olmaksızın, değiştirmek, kaldırmak veya bunlara eklemeler yapmak hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler ve bunlara ilişkin kullanım koşulları aksi belirtilmedikçe yapıldığı anda geçerli olur.

İşbu metinde geçen TECHPOİNT ibaresi, ana faaliyet alanı telekomünikasyon cihazları olan bir satış ve teknik servis kurumunun tanıtımına zemin oluşturan internet sitesini ve onun sahibi ve işleticisi olan gerçek veya tüzel kişilerinin bütününü ifade eder.

Genel İlkeler

1. TECHPOİNT internet sitesini kullanıcı/ziyaretçi sıfatıyla kişisel bilgilerinizi belirtme zorunluluğu olmaksızın dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilirsiniz.

2. TECHPOİNT internet sitesini ziyaret edenlerin, yorum platformlarına katılanların, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, sitede yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü yahut TECHPOİNT logosu ile ana sayfa ve alt bölümünün TECHPOİNT dışında başka internet sitelerinde kullanımı, bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın TECHPOİNT’in sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dâhil olmak üzere her türlü içerikten, internet ortamının genel teamülleri gereği sorumluluk ve yetkisinde olmadığı müddetçe TECHPOİNT’nin hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. İşbu hususu internet sitesine giren her bir kullanıcı ve/veya üyeler siteye girdiği andan itibaren kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. TECHPOİNT sayfalarında hiç kimse ırkı, cinsiyeti, sosyal konumu, kültürel yapısı, dili, dini inançları, sağlık sorunları ya da bedensel engelleri ve benzeri kişisel özellikleri nedeniyle aşağılanamaz ve kınanamaz.

4. Eleştiri sınırlarının ötesinde kişilerin politik görüşlerini, aile kurumunu ve toplumsal ahlaki kuralları sarsıcı yayınlara/yorumlara yer verilemez. TECHPOİNT sayfalarında düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı yayın yapılamaz.

5. TECHPOİNT sayfalarında 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan İntihara yönlendirme (madde 84), Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190), Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194), Müstehcenlik (madde 226), Fuhuş (madde 227), Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228) suçları ile 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 551, 554,555,556 sayılı Sınai Haklara ilişkin KHK.de yer alan suçları teşkil edecek herhangi bir içerikte yayın /yorum apılamaz.

6. TECHPOİNT sayfalarında, yargı kararı olmadıkça hiç kimse suçlu ilan edilemez. Kişiler, iftiraya dayalı lakaplarla, ifadelerle suçlanamaz. Yanlış yayınlardan/yorumlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı gösterilir; bu tip durumlarda yasaların gerektirdiği süreçler izlenir.

7. Kişilerin özel yaşamı, söz konusu şahsın açık ya da kapalı rızasını ortaya koyan yaşam şekli ve kamu çıkarları haricinde yayınlara/yorumlara konu edilemez.

8. Şiddet, zorbalık ve terörü özendirici ya da kışkırtıcı nitelikte, çocukları olumsuz yönde etkileyen, bireyler, topluluklar, uluslararasında nefret ve düşmanlığı körükleyici yayınlar/yorumlar yapılamaz.

9. TECHPOİNT, internet sayfasındaki işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir. Bu nedenle kullanıcı/üyelerden sitenin kullanım koşullarının düzenlendiği bu sayfasına periyodik olarak bakılmalıdır.

10. TECHPOİNT, internet sayfasında yer alan her türlü bilgi, istatistikî şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olmakla beraber doğrulukları ve yeterlilikleri hiçbir şekilde TECHPOİNT tarafından garanti edilmemektedir.

11. Madde içeriğinde sayılan hallerin yayına konu edilmemesi amacıyla, yapılan yorumlar öncelikle TECHPOİNT ve site çalışanları tarafından incelenecektir. Site çalışanları tarafından uygun görülmeyen yorumlar sitede yayınlanmayacaktır.

12. Her halde, 3. madde içeriğinde sayılan hallerin gündeme gelmesi halinde kullanıcı/üyeler tarafından girişi yapılan yorumlardan, bu yorumları sağlayan kişi sorumlu olup, TECHPOİNT sorumlu değildir. TECHPOİNT, yasalara ve yayın ilkelerine uymayan interaktif bir yorumun tespit edilmesi halinde bunu derhal yayından kaldırma ve/veya kullanıcının üyeliğini dondurma/sonlandırma hakkına sahiptir. TECHPOİNT yasaları ihlal eden olası yorumlar ve bunları yazan kişiler hakkındaki bilgileri yetkili makamlara sunabilir.

13. Kullanıcı/üyeler tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtları TECHPOİNT tarafından belirlenecek olan süre boyunca saklanabilir, değerlendirmelere konu edilebilir ve işlenebilir. Kullanıcılar bu hususu bildiklerini ve anılan kullanıma izin verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

14. TECHPOİNT erişimin, kullanımın veya bu siteden herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirilmesi nedeniyle kullanıcıların/üyelerin bilgisayar donanımında veya diğer varlıklarında oluşabilecek herhangi bir hasar veya bulaşabilecek bir virüsten, bu nedenle doğabilecek zarardan TECHPOİNT sorumlu değildir. Buna karşılık; kullanıcılar/üyeler de virüs ve/veya başka bir zararlı unsur barındıran/barındırması muhtemel hiçbir içeriği TECHPOİNT’e iletmeyeceklerdir.

15. Kullanıcı/üyeler; anılan içeriğin yüklenmesi sonucunda 3. kişilerin kişisel haklarını, gizlilik haklarını ve/veya yayın haklarını ya da her türlü fikri ve sınaî haklarını zedelememek adına TECHPOİNT’e iletecekleri içeriklere ilişkin olarak ilgili hak sahiplerinden gerekli izni aldıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

16. Kullanıcı/üyeler; kendilerine ayrılan yorum alanlarını kendilerinin ve/veya 3. kişilerin reklamı yapmayacak olup, diğer kullanıcıların siteye erişimine ve/veya usulüne uygun olarak kullanmasına engel teşkil etmeyeceklerdir.

17. Kullanıcı/üyelerin sistemden kendi özel bilgisayarlarına bilgi indirebilmesi, bu işlemin kar amacı ve ticari amacı olmaksızın gerçekleştirilmiş olmasına bağlıdır. İnternet sitesinin herhangi bir sayfasının kısmen ve/veya tamamen yazıcıdan çıktısı sadece kişisel kullanım amacı kapsamında, kar amacı ve ticari amaç olmaksızın alınabilir.

18. TECHPOİNT sitesindeki bağlantılar (linkler) sizi www.techpo.net portalinin dışına götürebilir. TECHPOİNT bu sitelerin içeriği, doğruluğu veya işleviyle ilgili olarak, hiç bir sorumluluk Kabul etmemektedir. Bu bağlantılar iyi niyet kapsamında bildirilmektedir ve www.techpo.net bağlantısını verdiği sitelerde olabilecek herhangi bir değişiklikten ve/veya bu sitelere erişim ve/veya bu sitelerin kullanımından doğabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı, zarar, ziyan, tazminat, cezai şarttan dolayı sorumlu tutulamaz.